KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAK) olarak;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu metin ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek istiyoruz.

Bu kapsamda, Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAK), gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
• İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işleyecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
DAK kullanıcıların izniyle Kişisel Bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacaktır.

• Yeni içerik bilgisi vermek
• Ürün ve hizmetlerimizi sunmak
• Sosyal medya çalışmalarımıza katkı talep etmek
• Çalışmalarımız hakkında bilgi vermek
• Özel günlerde iletişim kurmak
• Denizli ekibi(genel merkez), Bursa Temsilciliği, Pamukkale Üniversitesi Öğrenci Topluluğu ve Sosyal Gönüllülerle iletişim kurmak.
• Nakdi/Ayni bağış duyurusu yapmak
• Sorularınızı cevaplamak
• Özetle tamamen DAK ile alakalı iletişim kurmak

Dağ Arama Kurtarma Derneği kişisel verilerinizi kendi çalışmaları için işler ancak 3. kişi/kurum ile paylaşmaz. Ancak mahkeme kararı vb. yasal gereklilikler durumunda devlet kurumlarıyla paylaşabilir.