Başkan Mustafa Etiman
Başkan yardımcısı Özgür Canibey
Genel Sekreter Volkan AYÇİÇEK
Sayman Tutku Tok
Üye Murat Mentes

Denetleme Kurulu
Hilal Betül Etiman Canibey
Ferhat Özarslan
Merve Demirkıran